API

MAPS.ME (MapsWithMe) API

API được thiết kế để cho phép tích hợp các bản đồ ngoại tuyến với ứng dụng iOS hoặc Android của bạn.

Điểm tốt nhất là mã của MAPS.ME hoàn toàn mở, và bạn có thể hack nó theo nhu cầu của mình!

Tải về trên GitHub:

iOS API Android API