Nhà thờ

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Quảng Đông, Thâm Quyến

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc

Trung Quốc, Quảng Đông, Thâm Quyến

Trung Quốc, Hồng Kông, Tian Wen Tai Dao Observatory Road, 5

Website: http://www.churchinhk.org

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc

Trung Quốc, Thượng Thủy

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Sơn Đông, Lâm Nghi

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\