Nhà thờ

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Quảng Đông, Thâm Quyến

Trung Quốc, Quảng Đông, Thâm Quyến

Trung Quốc, An Huy, Qingnian

Trung Quốc, Quảng Đông, Đại Trạm

Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Châu

Website: http://www.gzchurch.org/

Trung Quốc, Giang Tô, Picheng

Trung Quốc, Quảng Tây, Quế Lâm

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc

Trung Quốc, Quý Châu, Nanbai

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Châu

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Shaanxi, Dingbian

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Chiết Giang, Moganshan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Trùng Khánh, Đại Túc

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\