Nhà thờ Abbaye Notre-Dame de l'Atlas tại Algérie, Médéa, Tibhirine, village

Algérie, Médéa, Tibhirine, village, GPS: 36.2955,2.7156

Mệnh giá: roman catholic

Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye Notre-Dame de l'Atlas

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Abbaye Notre-Dame de l'Atlas tại địa chỉ: Algérie, Médéa, Tibhirine, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Abbaye Notre-Dame de l'Atlas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, Hydra

Mệnh giá: catholic

Algérie, Algiers, Rahmania, village

Algérie, Algiers, Sidi Moussa

Algérie, Blida

Algérie, Blida

Algérie, Blida, Boufarik

Mệnh giá: catholic