Nhà thờ Ag Georgios tại Hy Lạp

Hy Lạp, GPS: 36.279,27.9452

Mệnh giá: greek orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Ag Georgios tại địa chỉ: Hy Lạp / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Ag Georgios hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox