Nhà thờ All Saints Anglican Church tại Trinidad and Tobago, Port of Spain

Trinidad and Tobago, Port of Spain, GPS: 10.6655,-61.5165

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ All Saints Anglican Church tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Port of Spain / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ All Saints Anglican Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Port of Spain, Frederick Street, 109

Mệnh giá: catholic

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Mệnh giá: mormon

Trinidad and Tobago, Port of Spain, Szpitalna, 47

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Trinidad and Tobago, Port of Spain

Mệnh giá: seventh day adventist

Trinidad and Tobago, Port of Spain