Nhà thờ Ancienne mission catholique d'Elana tại Sénégal, Elana, village

Sénégal, Elana, village, GPS: 12.6747,-16.4376

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Ancienne mission catholique d'Elana tại địa chỉ: Sénégal, Elana, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Ancienne mission catholique d'Elana hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Ziguinchor

Mệnh giá: evangelical

Sénégal, Ziguinchor

Sénégal, Ziguinchor

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Affiniam, village

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Brin, village

Mệnh giá: roman catholic

Sénégal, Ziguinchor

Mệnh giá: spiritualism