Nhà thờ Assembly Hall tại Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston, GPS: 17.9831,-76.7915

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Assembly Hall tại địa chỉ: Jamaica, Kingston / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Assembly Hall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Kingston, Slipe Pen Rd, 7

Mệnh giá: apostolic

Jamaica, Kingston, Slipe Road, 12 1/2

Mệnh giá: Christian fellowship

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Jamaica, Kingston

Mệnh giá: apostolic

Jamaica, Kingston, Slipe Road, 10b

Mệnh giá: universal