Nhà thờ Ataikula Church of Fallowship tại Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village, GPS: 24.0318,89.4117

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Ataikula Church of Fallowship tại địa chỉ: Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Ataikula Church of Fallowship hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Pakulla

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Rajshahi

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka