Nhà thờ Baebang Catholic Church tại Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Baebang-eup

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Baebang-eup, GPS: 36.7716,127.0792

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Baebang Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Baebang-eup / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Baebang Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, weolbong5gil, 23

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, weolbong5gil, 14-1

Mệnh giá: protestant

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan