Nhà thờ 반포성당 tại Hàn Quốc, Seoul, Banpo-dong, village

Hàn Quốc, Seoul, Banpo-dong, village, GPS: 37.4994,127.0095

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 반포성당 tại địa chỉ: Hàn Quốc, Seoul, Banpo-dong, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 반포성당 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Seoul, Gangnam-gu

Mệnh giá: greek catholic

Hàn Quốc, Seoul, Banpo-dong, village

Mệnh giá: presbyterian

Hàn Quốc, Seoul, Nonhyeon-dong, village, sapyeongdaero53gil, 110

Mệnh giá: presbyterian

Hàn Quốc, Seoul, Jamwon-dong, village

Hàn Quốc, Seoul

Hàn Quốc, Seoul