Nhà thờ Baptism Church tại Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë, GPS: 40.6157,20.7836

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Baptism Church tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Korçë / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Baptism Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: greek orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë