Nhà thờ Bedia Cathedral tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tkuarchal

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tkuarchal, GPS: 42.7793,41.6711

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Bedia Cathedral tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tkuarchal / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Bedia Cathedral hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Gruzia

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Zugdidi

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Tkuarchal

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Kutol, village

Mệnh giá: russian orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Ilori, village

Website: http://www.abkhazian-churches.ru/

Gruzia, Samegrelo-Upper Svaneti, Tkaia, village

Mệnh giá: orthodox