Nhà thờ 北关洪恩堂 tại Trung Quốc

Trung Quốc, GPS: 32.19,115.6755

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 北关洪恩堂 tại địa chỉ: Trung Quốc / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 北关洪恩堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Hà Nam, Tân Thái

Trung Quốc, An Huy, Gulou

Trung Quốc

Mệnh giá: protestant