Nhà thờ Bethel Methodist Church tại Black Harry Lane, 17

Black Harry Lane, 17, GPS: 17.4811,-62.984

Mệnh giá: methodist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Bethel Methodist Church tại địa chỉ: Black Harry Lane, 17 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Bethel Methodist Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, St Pauls, village

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Newton Ground, village

Mệnh giá: methodist

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Mệnh giá: roman catholic

Website: https://www.facebook.com/

Mệnh giá: seventh day adventist