Nhà thờ Biovski manastir tại Montenegro, Šavnik

Montenegro, Šavnik, GPS: 42.9403,19.1004

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Biovski manastir tại địa chỉ: Montenegro, Šavnik / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Biovski manastir hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Montenegro, Šavnik

Mệnh giá: orthodox

Montenegro, Niksic

Mệnh giá: roman catholic

Montenegro, Niksic

Montenegro

Mệnh giá: orthodox

Montenegro

Mệnh giá: orthodox