Nhà thờ Biserica Adventistă Bran tại Romania, Brașov, Bran, village

Romania, Brașov, Bran, village, GPS: 45.5247,25.3704

Mệnh giá: seventh day adventist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Biserica Adventistă Bran tại địa chỉ: Romania, Brașov, Bran, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Biserica Adventistă Bran hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Romania, Brașov, Bran, village

Mệnh giá: orthodox

Romania, Brașov, Bran, village

Romania, Brașov, Predeluț, village

Mệnh giá: orthodox

Romania, Brașov, Bran, village

Mệnh giá: orthodox

Romania, Brașov, Sohodol, village

Mệnh giá: orthodox

Romania, Brașov, Bran, village

Mệnh giá: orthodox