Nhà thờ 博愛浸信會 tại Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Hoa Liên, GPS: 23.979,121.6049

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 博愛浸信會 tại địa chỉ: Đài Loan, Hoa Liên / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 博愛浸信會 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Hoa Liên, Zhong Shan Lu , 263

Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: 基督教

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Hoa Liên