Nhà thờ 博愛浸信會 tại Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Hoa Liên, GPS: 23.979,121.6049

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 博愛浸信會 tại địa chỉ: Đài Loan, Hoa Liên / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 博愛浸信會 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Hoa Liên, Zhong Shan Lu , 263

Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: 基督教

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Hoa Liên

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Hoa Liên