Nhà thờ Capilla Catolica tại Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay

Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay, GPS: 13.5425,-85.5397

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Capilla Catolica tại địa chỉ: Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Capilla Catolica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay

Mệnh giá: catholic

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Nicaragua, North Carribean Coast Autonomous Region, Waslala

Mệnh giá: catholic

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Mệnh giá: catholic