Nhà thờ Cathédrale Notre Dame d'Afrique tại Algérie, Algiers, Bologhine Ibnou Ziri

Algérie, Algiers, Bologhine Ibnou Ziri, GPS: 36.8009,3.0425

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cathédrale Notre Dame d'Afrique tại địa chỉ: Algérie, Algiers, Bologhine Ibnou Ziri / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cathédrale Notre Dame d'Afrique hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, Hydra

Mệnh giá: catholic

Algérie, Algiers, Rahmania, village

Algérie, Algiers, Sidi M'Hamed

Mệnh giá: catholic