Nhà thờ Cathédrale Orthodoxe de Saint Nicolas tại Luxembourg, Weiler-la-Tour, village, Rue du Schlammeste, 1A

Luxembourg, Weiler-la-Tour, village, Rue du Schlammeste, 1A, GPS: 49.5411,6.1995

Website: http://www.orthodoxia.lu/

Mệnh giá: greek orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cathédrale Orthodoxe de Saint Nicolas tại địa chỉ: Luxembourg, Weiler-la-Tour, village, Rue du Schlammeste, 1A / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cathédrale Orthodoxe de Saint Nicolas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Luxembourg, Hassel, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Frisange, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Alzingen, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Dalheim, village

Mệnh giá: catholic

Pháp, Grand Est, Évrange, village

Mệnh giá: catholic

Luxembourg, Fentange, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes