Nhà thờ CCC China Congregational Church tại Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, GPS: 22.278,114.1862

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ CCC China Congregational Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Hồng Kông / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ CCC China Congregational Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Ai Qun Dao Oi Kwan Road, 36

Mệnh giá: baptist

Trung Quốc, Hồng Kông, Li Xian Li Lai Yin Lane, 10

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: episcopal

Trung Quốc, Hồng Kông, Le Huo Dao Broadwood Road, 2A

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: episcopal

Trung Quốc, Hồng Kông