Nhà thờ Cedar Grove Baptist tại Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825

Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825, GPS: 17.9899,-76.8879

Điện thoại: +18767468377

Mệnh giá: baptist

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Su 10:30-13:00,18:30-21:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cedar Grove Baptist tại địa chỉ: Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cedar Grove Baptist hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Portmore

Mệnh giá: seventh day adventist

Jamaica, Portmore

Jamaica, Portmore, Cumberland Road, 2

Mệnh giá: anglican

Jamaica, Portmore, Anastaseos, 825

Jamaica, Portmore

Mệnh giá: baptist