Nhà thờ Cedar Grove Baptist tại Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825

Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825, GPS: 17.9899,-76.8879

Điện thoại: +18767468377

Mệnh giá: baptist

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Su 10:30-13:00,18:30-21:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cedar Grove Baptist tại địa chỉ: Jamaica, Portmore, Poinciana Drive, 825 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cedar Grove Baptist hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Portmore

Mệnh giá: seventh day adventist

Jamaica, Portmore

Jamaica, Portmore, Cumberland Road, 2

Mệnh giá: anglican

Jamaica, Portmore, Anastaseos, 825

Jamaica, Portmore

Mệnh giá: baptist