Nhà thờ Haeundae Catholic Church tại Hàn Quốc, Busan, Jung-dong

Hàn Quốc, Busan, Jung-dong, GPS: 35.1636,129.1646

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Haeundae Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Busan, Jung-dong / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Haeundae Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Busan, U-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Busan, Jung-dong

Hàn Quốc, Busan

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Busan, U-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Busan, U-dong

Hàn Quốc, Busan, Jung-dong

Mệnh giá: catholic