Nhà thờ Temple of the Assumption of the Mother of God tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Lykhny, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Lykhny, village, GPS: 43.1398,40.6179

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Temple of the Assumption of the Mother of God tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Lykhny, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Temple of the Assumption of the Mother of God hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gruzia

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Анхаштук, village

Mệnh giá: orthodox

Gruzia

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Mệnh giá: orthodox