Nhà thờ chapel tại Hy Lạp

Hy Lạp, GPS: 39.7488,19.8337

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ chapel tại địa chỉ: Hy Lạp / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ chapel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Nymphes, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Ομαλή, village

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Agii Douli, village

Hy Lạp

Mệnh giá: orthodox

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Analipsi, village

Mệnh giá: orthodox

Hy Lạp

Mệnh giá: orthodox