Nhà thờ Cheonanseongjeongdong Catholic Church tại Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, GPS: 36.8221,127.1323

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cheonanseongjeongdong Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cheonanseongjeongdong Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, seongjeongjung4gil, 9

Điện thoại: +82 41 553 4206

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, oseongro, 60

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, oseongro, 38

Điện thoại: +82 41 573 0091

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, neulpureun4gil, 4

Mệnh giá: christian

Hàn Quốc, Chungcheong Nam, Cheonan, Bospad, 38