Nhà thờ Christ Church tại Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio, GPS: 18.1771,-76.4497

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Christ Church tại địa chỉ: Jamaica, Port Antonio / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Christ Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Port Antonio, Sommers Town Road, 10

Jamaica, Port Antonio

Điện thoại: 715-2216

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Mệnh giá: methodist