Nhà thờ Christ Church tại Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio, GPS: 18.1771,-76.4497

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Christ Church tại địa chỉ: Jamaica, Port Antonio / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Christ Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Port Antonio, Sommers Town Road, 10

Jamaica, Port Antonio

Điện thoại: 715-2216

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Jamaica, Port Antonio

Mệnh giá: methodist