Nhà thờ Christian Adventist Church tại Serbia, Vojvodina, Šid

Serbia, Vojvodina, Šid, GPS: 45.1297,19.2323

Mệnh giá: seventh day adventist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Christian Adventist Church tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Šid / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Christian Adventist Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: evangelical

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: baptist