Nhà thờ Christian & Missionary Alliance Riviera Gardens Church tại Trung Quốc, Thuyền Loan

Trung Quốc, Thuyền Loan, GPS: 22.3627,114.1134

Điện thoại: +852 2406 0140

Website: http://www.cmargc.org/

Mệnh giá: evangelical

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Christian & Missionary Alliance Riviera Gardens Church tại địa chỉ: Trung Quốc, Thuyền Loan / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Christian & Missionary Alliance Riviera Gardens Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thuyền Loan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2492 6039

Website: http://www.twllc.org.hk/

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2492 8426

Website: http://www.foochowchurch.org/

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Thuyền Loan

Điện thoại: +852 2406 1286

Website: http://www.rgpec.org

Mệnh giá: protestant