Nhà thờ Chung King Ministry tại Trung Quốc, 彌敦道 Nathan Road, Block E, 36-44

Trung Quốc, 彌敦道 Nathan Road, Block E, 36-44, GPS: 22.2961,114.1732

Mệnh giá: evangelical

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Chung King Ministry tại địa chỉ: Trung Quốc, 彌敦道 Nathan Road, Block E, 36-44 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Chung King Ministry hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hồng Kông, Tian Wen Tai Dao Observatory Road, 5

Website: http://www.churchinhk.org

Mệnh giá: protestant

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông, Mi Dun Dao Nathan Road, Block E, 36-44

Mệnh giá: evangelical

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: anglican