Nhà thờ Church Of Nazareth tại Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village, GPS: 17.3675,-62.8577

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church Of Nazareth tại địa chỉ: Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church Of Nazareth hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Mệnh giá: evangelical

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Mệnh giá: seventh day adventist

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Mệnh giá: evangelical

Saint Kitts and Nevis, Saint Kitts, Sandy Point, village

Mệnh giá: new apostolic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:00,13:30-18:30;Sa-Su 09:00-17:00;PH closed