Nhà thờ Church of St. Nicholas at Khitrovka tại Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1

Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1, GPS: 37.9535,58.3944

Điện thoại: (+99312) 32-28-08

Mệnh giá: russian orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church of St. Nicholas at Khitrovka tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church of St. Nicholas at Khitrovka hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 38a

Điện thoại: (+99312) 21-10-28

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b

Điện thoại: (+993138) 5-45-23

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Kekilow kocesi, 10

Điện thoại: +993-12-34-06-45

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat