Nhà thờ Church of the Panayia Kassopitra tại Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kassiopi, village

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kassiopi, village, GPS: 39.79,19.9217

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church of the Panayia Kassopitra tại địa chỉ: Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kassiopi, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church of the Panayia Kassopitra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Manastir, village

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: No

Hy Lạp

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Ομαλή, village

Hy Lạp

Mệnh giá: orthodox

Hy Lạp

Mệnh giá: orthodox

Albania

Mệnh giá: orthodox