Nhà thờ trong thành phố Alice Springs, Úc

10 đối tượng
bộ lọc

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Mệnh giá: uniting

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Mệnh giá: pentecostal

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Mệnh giá: roman catholic

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Điện thoại: +61 8 8952 6196

Website: http://www.desertlifechurch.org

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Mệnh giá: anglican

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Alice Springs (Lãnh thổ Bắc), Úc? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\