Nhà thờ Băng-la-đét

49 đối tượng
bộ lọc

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village

Băng-la-đét, Khulna Division, Khulna

Băng-la-đét, Rangpur Division, Dinajpur

Băng-la-đét, Barisal Division, Gournadi

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Mymensingh Division, Haluaghat

Băng-la-đét, Sylhet Division, Sreemangal

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Khulna Division, Khulna

Băng-la-đét, Rangpur Division, Dinajpur

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Khulna Division, Khulna

Băng-la-đét

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Dhaka Division, Tongi

Băng-la-đét, Barisal Division, Jhalokati

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Barisal Division, Barisal, Sadar Road, 5

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Băng-la-đét? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\