Nhà thờ Băng-la-đét

49 đối tượng
bộ lọc

Băng-la-đét, Rangpur Division, Lalmonirhat

Băng-la-đét, Chittagong Division, Chittagong

Mệnh giá: church of christ

Băng-la-đét, Khulna Division, Khulna

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Ataikula, village

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Barisal Division, Barisal

Mệnh giá: baptist

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Mệnh giá: baptist

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Mệnh giá: baptist

Băng-la-đét, Dhaka Division, Dhaka

Băng-la-đét, Rajshahi Division, Naogaon

Mệnh giá: catholic

Băng-la-đét, Khulna Division, Mongla

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Băng-la-đét? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\