Nhà thờ trong thành phố Vidin, Bulgaria

12 đối tượng
bộ lọc

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: orthodox

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: bulgarian orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Vidin

Bulgaria, Northwest Planning Region, Vidin

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: bulgarian orthodox

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: No

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: bulgarian orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: bulgarian orthodox

Bulgaria, Vidin

Mệnh giá: bulgarian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Vidin, Bulgaria? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\