Nhà thờ trong làng Sabanilla, Costa Rica

7 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Mệnh giá: roman catholic

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Điện thoại: 2225 2237

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Costa Rica, Provincia San José, Sabanilla, village

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Sabanilla (Provincia San José), Costa Rica? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\