Nhà thờ trong thị trấn Neungseo-myeon, Hàn Quốc

đối tượng
bộ lọc

Hàn Quốc, Gyeonggi, Neungseo-myeon, jungbudaero, 2241

Mệnh giá: 대한예수교장로회

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Neungseo-myeon (Gyeonggi), Hàn Quốc? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\