Nhà thờ trong làng Ryde, Đan Mạch

2 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Trung Jutland, Ryde, village

Mệnh giá: lutheran

Đan Mạch, Trung Jutland, Ryde, village

Mệnh giá: lutheran

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Ryde (Trung Jutland), Đan Mạch? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\