Nhà thờ trong thành phố Cairo, Ai Cập

75 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Mệnh giá: coptic orthodox

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Mệnh giá: coptic orthodox

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Website: http://www.samaanchurch.com/

Mệnh giá: coptic orthodox

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Website: http://www.samaanchurch.com/

Mệnh giá: coptic orthodox

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Mệnh giá: coptic orthodox

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Mệnh giá: coptic orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Cairo (Cairo Governorate), Ai Cập? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\