Nhà thờ trong thành phố Piraeus, Hy Lạp

60 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Euripidou, 93

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Soutsou, 6

Điện thoại: +302104512220

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Erodotou, 5

Điện thoại: +302104513468

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Phlessa, 72

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Piraeus (Attica), Hy Lạp? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\