Nhà thờ trong làng Alarcón, Tây Ban Nha

3 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Castile-La Mancha, Alarcón, village

Website: http://descubrealarcon.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Castile-La Mancha, Alarcón, village

Tây Ban Nha, Castile-La Mancha, Alarcón, village, Calle de Santa Trinidad, 3

Website: http://descubrealarcon.es/

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Alarcón (Castile-La Mancha), Tây Ban Nha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\