Nhà thờ trong thị trấn Avilés, Tây Ban Nha

13 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Website: http://upapsalinas.es/

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Tây Ban Nha, Asturias, Avilés

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Avilés (Asturias), Tây Ban Nha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\