Nhà thờ trong thị trấn Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha

9 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de la Palma

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Santa Cruz de la Palma (Canary Islands), Tây Ban Nha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\