Nhà thờ trong thành phố Santa Cruz de Tenerife, Tây Ban Nha

45 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Website: http://www.sanantoniodepadualasretamas.com/

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife, Calle Agana, 15

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: evangelical

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife, Avenida Tres de Mayo, 38

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands), Tây Ban Nha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\