Nhà thờ trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

25 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de Bartolome Darnis, 3

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Cardenal Cisneros, 1

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Agustin de Colosia, 10

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: orthodox

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida del Cardenal Herrera Oria, 15

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: roman catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Santander (Cantabria), Tây Ban Nha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\