Nhà thờ Quần đảo Falkland

7 đối tượng
bộ lọc

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Falkland, Goose Green, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: Seventh-day Adventists

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: evangelical

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: jehovahs witness

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Quần đảo Falkland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\