Nhà thờ Guinea Xích Đạo

12 đối tượng
bộ lọc

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Rebola, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Mbini

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Av de la Libertad, 290

Mệnh giá: pentecostal

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Calle del Rey Boncoro, 501

Mệnh giá: baptist

Guinea Xích Đạo, Wele-Nzas Province, Mongomo

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Kié-Ntem Province, Ebebiyin

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Mệnh giá: roman catholic

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Mệnh giá: catholic

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Baney

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Guinea Xích Đạo? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\